RadonFix® 3.2

RadonFix 3.2 on valmis radonkaivopaketti, joka on helppo ja nopea asentaa. Sitä käytetään silloin, kuin ulkopuolista radonkaivoa ei voida käyttää maaperän tiiveyden takia tai muiden rakennusteknisten seikkojen takia.

Lattian läpi asennettavalla radonkaivolla imetään maaperässä olevaa radonpitoista huokosilmaa, jolloin se ei pääse asunnon sisälle maanvaraisia rakenteita pitkin. Se myös tuulettaa lattiarakenteita poistamalla sieltä muita orgaanisia yhdisteitä ja maakosteutta.